خدمات پس از فروش شرکت کیمیاگران جوان شامل موارد ذیل می باشد:

1- 3 سال گارانتی شامل تمامی دستگاه ها

2- 10 سال خدمات پس از فروش برای تمامی دستگاه ها جهت رضایت خاطر مشتریان گرامی